LG: E467F, E980H, SU880, E970, E970P, E971, E973, E975, E975G, E975K, E975R, E975T, E975W, E976, E977, L-01E, L21, F180K, F180S, F180L
More info and discussion are

الروابط تظهر للاعضاء فقطSamsung: GT-I8260, GT-I8262, GT-I8262D, GT-S5280, GT-S5282, SGH-M919M, GT-S5610K, GT-E1153I, SC-01D, SC-03E, SC-02E, SC-05D, SC-06D, SGH-I337, SGH-I337M, SGH-I717, SGH-I717D, SGH-I717M,
SGH-I717R, SGH-I747, SGH-I747M, SGH-I747D, SGH-I957, SGH-I957D, SGH-I957M, SGH-I957R, SGH-T769,
SGH-T889, SGH-T889V, SGH-T999, SGH-T999V, SGH-T999L, SGH-M919, SGH-M919V, GT-I9210, GT-I9210T,
GT-I9305, GT-I9305T, GT-I9305N, GT-I9505, GT-N7105, GT-N7105T

More info and discussion are

الروابط تظهر للاعضاء فقطSuite: Huawei E1552, E1553, E1750, E1756
More info and discussion are

الروابط تظهر للاعضاء فقطJTAG: Samsung GT-S7710, LG E980H, Huawei UM840, ZTE MF51, HTC Sensation 4G
More info and discussion are

الروابط تظهر للاعضاء فقط____________________________
WBR,
Octoplus Box Team