Added unlock support :

Routers:
Huawei E5332
Huawei E560
Huawei B683 (by network cable)
Huawei B660 (by network cable)
Huawei HW-01C
Novatell MiFi 4620L

Customized modems:

ZTE MF190 BD_TELMGMF190V1.0.0B01 Mar 23 2012 14:59:46 (Telma Madagascar)
Huawei E177 11.126.25.00.221 May 23 2012 14:59:08 (Zain Sudan)
Huawei E153 11.609.21.01.207 Mar 12 2012 14:33:05 (MTN Sudan)
Huawei E173 11.126.85.00.114 Nov 26 2010 13:25:13 (Safaricom Kenya)
Huawei E303 11.126.16.16.491 Jan 04 2012 15:08:51 (Sudani Sudan)
Huawei E173 11.126.29.00.408 Jul 20 2012 16:16:33 (Airtel Nigeria)

Phones:

Huawei Ascend G301
Huawei Ascend G312
Huawei Ascend Y100
Huawei Ascend Y101
Huawei Ascend Y200
Huawei Ascend Y201
Huawei Buddy
Huawei Fusion 2
Huawei T-Mobile myTouch
Huawei MTS VIVA
Huawei Phoenix
Huawei U8185
Huawei U8186
Huawei U8655
Huawei U8666
Huawei U8730
Huawei U8816
Huawei Unite

Added unlock guides for :

الروابط تظهر للاعضاء فقط


الروابط تظهر للاعضاء فقط


الروابط تظهر للاعضاء فقط


الروابط تظهر للاعضاء فقطالروابط تظهر للاعضاء فقط