الــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــ ـــلام عـــــــــــلــــــــــيــكــــــــــــم
ممكن تعريب alcatel one touch 5021e
شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــرا